The Forest Stewardship Council®, je nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena v letu 1993 kot odziv na krčenje svetovnih gozdov; sprejemljiv vir gozdnih proizvodov so le proizvodi, ki izvirajo iz ustrezno (odgovorno) upravljanih gozdov .

Certifikacija v skladu s standardi FSC je prostovoljno dejanje, katerega namen je podpiranje odgovornega upravljanja z gozdovi na svetovnem nivoju. Ker morajo biti presojani vsi členi v dobavni verigi je lahko kupec prepričan, da je kupljeni gozdni proizvod (les, lesni proizvodi, papir in papirni proizvodi) iz gozda, ki je odgovorno upravljan.

Thuringian Forest

Začetki segajo v leto 1992 ko se je, po svetovnem srečanju Earth Summit v Riu, ki ni prinesel dogovora za ustavitev krčenja gozdov, skupina podjetij, okoljevarstvenikov in vodij skupnosti zbrala z namenom, da ustanovijo Forest Stewardship Council. Skupina, zbrana na prvi generalni skupščini FSC leta 1993 v Torontu (Kanada) je bila določena, da ustvari prostovoljni in tržno naravnan pristop, ki bi izboljšal gozdne prakse po vsem svetu. V tistem času je FSC predstavljal alternativo bojkotu gozdnih produktov, saj so se bojkoti izkazali za kontraproduktivne – gozdna zemljišča so zaradi njih izgubljala na vrednosti.

FSC logotip Muflon (1)

Za pridobitev certifikata smo uspešno prestati presojo akreditiranega certifikacijskega organa, ki deluje pod okriljem podjetja SGS. Presojali so nas po standardih FSC-STD-40-004 V2-1, ki je standard za certifikacijo sledenja lesa (Chain of Custodi Certification), standardu FSC-STD-40-003 V2-1 (Multisite) ter standardu FSC STD-50-001 V1-2 (Trademark). Med gozdom in končnim uporabnikom gredo les in proizvodi skozi več faz predelave, proizvodnje in distribucije. Certifikacija sledenja lesa sledi tem proizvodom skozi celotno verigo – od gozda, preko oskrbovalne verige in vse do končnega proizvoda. Pri tem preverja ali podjetje deluje v skladu z vsemi zahtevanimi standardi, kot so pravilno označevanje produktov, skladiščenje in uporaba primernih materialov.

Vir: www.fsc.org

Nazaj na novice