V Muflonu smo si že dolgo želeli postaviti novi prečno rezalni stroj, ki odpira nove možnosti za nadaljnji razvoj podjetja. Ključna razloga za montažo Apolla sta dvig kapacitete razreza samolepilnih materialov iz rol v pole ter dvig kvalitete razreza. Z dvigom proizvodnje v impregnaciji je star stroj kljub praktično neprekinjeni proizvodni postal ozko grlo v proizvodnji SLM.

Zaradi prostorskih omejitev sta bila montaža in zagon stroja povezana z veliko dodatnimi aktivnostmi. Te so morale biti natančno planirane, saj so gradbena dela in selitve strojev potekale ob neprekinjeni proizvodnji v rezalnici in zbiralni. V proizvodnem procesu je bilo veliko motenj in zagotavljanje ustreznih zalog polizdelkov in izdelkov v skladiščih je bilo zelo zahtevno.

Apollo je postavljen v prostor nekdanje zbiralne, zbiralna pa se je preselila v prostore, kjer je bil do tedaj vzdolžni rezalni stroj Muller. Tega smo preselili v proizvodno halo  nove rezalnice poleg vzdolžnega rezalnega stroja Goebel. Logistično je s tem postal pretok materialov v fazi predelave bolj funkcionalen. V sklopu projekta je bilo izvedeno tudi odsesovanje odrezkov iz vseh treh rezalnih strojev. Odrezki se stiskajo avtomatsko v novi kontejnerski stiskalnici. S tem se je bistveno zmanjšalo prašenje v rezalnici, optimiral se je odvoz odrezkov.

IMG_20170607_080311_HDR

Rezalni stroj Apollo.

Tudi zavijanje paketov smo dvignili na višji nivo, saj smo nabavili nov zavijalni stroj Grec. Montaža stroja je bila povezana z veliko gradbenimi deli, redna proizvodnja pa je medtem nemoteno potekala. S polavtomatskim strojem je delavkam, ki zavijajo formate, olajšano težko fizično delo, produktivnost pa je narasla za več kot polovico.

IMG_20170607_080502_HDR

Zavijalni stroj Grec.

Z zagonom vzdolžnega rezalnega stroja Apollo in zavijalne linije Grec smo imeli kar nekaj zagonskih problemov. Delo ob zagonu obeh strojev je zahtevalo veliko usklajevanja med vzdrževanjem in proizvodnjo. Prilagajati smo se morali delu serviserjev in v tem času je bilo narejenih veliko nadur. Vsi problemi še niso odpravljeni in v odpravo pomanjkljivosti vlagamo velike napore.

Z zagonom dveh strojev pa dela v novi rezalnici še niso končana. V letošnjem letu planiramo še sanacijo tal, izvedbo zagotavljanja konstantne vlage v prostoru in nabavo novega vzdolžnega rezalnega stroja. S tem bo nova rezalnica postala zaključena celota od katere pričakujemo dvig kvalitete in produktivnosti. Ne smemo pa pozabiti na bistveno zmanjšanje težkega fizičnega dela.

IMG_5674

IMG_5673

Dela pred namestitvijo strojev. 

Z investicijo v rezalnici SLM v višini (približno) milijon evrov je izpolnjen prvi predpogoj za zagotavljanje višjega plana prodaje za leto 2017.  Novi stroji pa ne zagotavljajo boljše kvalitete izdelkov sami po sebi. Vsi skupaj moramo tudi v bodoče vlagati napore v dosledno izpolnjevanje vse višjih kakovostnih zahtev trga, zato bo usmeritev v impregnacijo sedaj strateško pomembno za uspešno poslovanje SLM v prihodnosti.

Avtor: Matjaž Verdev, Vodja proizvodnje SLM

 

Nazaj na novice